Dịch vụ

Dịch vụ

Pallet Nhựa Và Gỗ

Pallet Nhựa Và Gỗ

Ngày đăng: 12/07/2021 08:55 AM

CÔNG TY TNHH BẾN CÁT XANH - Địa chỉ VP: 64 Đường DB 5, kp3, P. Mỹ Phước, TX Bến Cát, Bình Dương - Hotline: 0987 223 434 - Email: bencatxanh82@gmail.com - Website: xulyracthaicongnghiep.com

Nhôm Phế

Nhôm Phế

Ngày đăng: 12/07/2021 08:55 AM

CÔNG TY TNHH BẾN CÁT XANH - Địa chỉ VP: 64 Đường DB 5, kp3, P. Mỹ Phước, TX Bến Cát, Bình Dương - Hotline: 0987 223 434 - Email: bencatxanh82@gmail.com - Website: xulyracthaicongnghiep.com

Máy Móc Hư Các Loại

Máy Móc Hư Các Loại

Ngày đăng: 12/07/2021 08:54 AM

CÔNG TY TNHH BẾN CÁT XANH - Địa chỉ VP: 64 Đường DB 5, kp3, P. Mỹ Phước, TX Bến Cát, Bình Dương - Hotline: 0987 223 434 - Email: bencatxanh82@gmail.com - Website: xulyracthaicongnghiep.com

INOX PHẾ LIỆU

INOX PHẾ LIỆU

Ngày đăng: 12/07/2021 08:54 AM

CÔNG TY TNHH BẾN CÁT XANH - Địa chỉ VP: 64 Đường DB 5, kp3, P. Mỹ Phước, TX Bến Cát, Bình Dương - Hotline: 0987 223 434 - Email: bencatxanh82@gmail.com - Website: xulyracthaicongnghiep.com

Giấy Phế Nhựa

Giấy Phế Nhựa

Ngày đăng: 12/07/2021 08:45 AM

CÔNG TY TNHH BẾN CÁT XANH - Địa chỉ VP: 64 Đường DB 5, kp3, P. Mỹ Phước, TX Bến Cát, Bình Dương - Hotline: 0987 223 434 - Email: bencatxanh82@gmail.com - Website: xulyracthaicongnghiep.com

Đồng Thau Dây Điện

Đồng Thau Dây Điện

Ngày đăng: 12/07/2021 08:45 AM

CÔNG TY TNHH BẾN CÁT XANH - Địa chỉ VP: 64 Đường DB 5, kp3, P. Mỹ Phước, TX Bến Cát, Bình Dương - Hotline: 0987 223 434 - Email: bencatxanh82@gmail.com - Website: xulyracthaicongnghiep.com

Đồng Phế Liệu

Đồng Phế Liệu

Ngày đăng: 12/07/2021 08:45 AM

CÔNG TY TNHH BẾN CÁT XANH - Địa chỉ VP: 64 Đường DB 5, kp3, P. Mỹ Phước, TX Bến Cát, Bình Dương - Hotline: 0987 223 434 - Email: bencatxanh82@gmail.com - Website: xulyracthaicongnghiep.com

Sắt Thép Phế Liệu

Sắt Thép Phế Liệu

Ngày đăng: 12/07/2021 08:44 AM

CÔNG TY TNHH BẾN CÁT XANH - Địa chỉ VP: 64 Đường DB 5, kp3, P. Mỹ Phước, TX Bến Cát, Bình Dương - Hotline: 0987 223 434 - Email: bencatxanh82@gmail.com - Website: xulyracthaicongnghiep.com

Rác Thải Công Nghiệp

Rác Thải Công Nghiệp

Ngày đăng: 12/07/2021 08:43 AM

CÔNG TY TNHH BẾN CÁT XANH - Địa chỉ VP: 64 Đường DB 5, kp3, P. Mỹ Phước, TX Bến Cát, Bình Dương - Hotline: 0987 223 434 - Email: bencatxanh82@gmail.com - Website: xulyracthaicongnghiep.com

Vải Công Nghiệp

Vải Công Nghiệp

Ngày đăng: 12/07/2021 08:42 AM

CÔNG TY TNHH BẾN CÁT XANH - Địa chỉ VP: 64 Đường DB 5, kp3, P. Mỹ Phước, TX Bến Cát, Bình Dương - Hotline: 0987 223 434 - Email: bencatxanh82@gmail.com - Website: xulyracthaicongnghiep.com
Zalo
favebook